Den nye våbenbekendtgørelse

Den nye våbenbekendtgørelse pr. 1.1.2018